CRITERIILE ȘI CERINȚELE STABILITE PENTRU ELIBIRAREA CREDITULUI


  1. cetățean al Republicii Moldova cu viză de reședință;
  2. sursă stabilă de venit;
  3. vârsta minimă: 21 ani; vârsta maximă – limitele cerințelor la vârsta de pensionare;
  4. vechime la locul de muncă curent – cel puțin 6 luni;
  5. fără datorii pe alte credite / împrumuturi, la încheierea contractelor cu alte instituții financiare;
  6. fără istorie de credit negativ cu alte instituții financiare;
  7. o condiție suplimentară este existența unor drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile și / sau autoturism;
  8. fără implicare în procese verbale sau juridice;


Suma creditului:
Minim: de la 2000 MDL;
Maxim: pînă la 30 000 MDL (pentru o persoană sau un grup de persoane).

Durata creditului (luni): pînă la 12 luni.


Modalitați de plată a creditului:
În orice sucursală Energbank/Moldindconbank (să prezentați buletinul de identitate sau card de client. În cazul pierderii cardului de client, prezentați contractul de împrumut)
La terminalele de plată QIWI sau MMPS (este necesar ID-ul indicat în contractul de împrumut sau pe cardul de client)
Scopul creditului: satisfacerea nevoilor personale.

Condițiile plăților ale împrumutului și a dobânzilor: lunar, în rate egale.


Prezentarea actelor, necesare pentru verificarea cererii:
Buletin de Identitate;


Garanții solicitate (la necesitatea acestora):
adeverință de salariu;
garanția unei terțe părți (la necesitate – rude de I sau II grad).
Dobândă: 20%
Comision pentru acordarea creditului: 2%.
Comision de rambursare anticipată: 0,99% din suma plătită anticipat;
Data plății: Începând cu luna viitoare, de la data semnării contractului.