CRITERIILE ȘI CERINȚELE STABILITE PENTRU ELIBIRAREA CREDITULUI


  1. cetățean al Republicii Moldova cu viză de reședință;
  2. sursă stabilă de venit;
  3. vârsta minimă: 21 ani; vârsta maximă – limitele cerințelor la vârsta de pensionare;
  4. vechime la locul de muncă curent – cel puțin 6 luni;
  5. fără datorii pe alte credite / împrumuturi, la încheierea contractelor cu alte instituții financiare;
  6. fără istorie de credit negativ cu alte instituții financiare;
  7. o condiție suplimentară este existența unor drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile și / sau autoturism;
  8. fără implicare în procese verbale sau juridice;


Suma creditului:
Minim: de la 2000 MDL;
Maxim: pînă la 30 000 MDL (pentru o persoană sau un grup de persoane).

Durata creditului (luni): pînă la 12 luni.


Modalitați de plată a creditului:
În orice sucursală Energbank/Moldindconbank/Comertbank (să prezentați buletinul de identitate sau card de client. În cazul pierderii cardului de client, prezentați contractul de împrumut)
La terminalele de plată RunPay, QIWI sau MMPS (este necesar ID-ul indicat în contractul de împrumut sau pe cardul de client)
Scopul creditului: satisfacerea nevoilor personale.

Condițiile plăților ale împrumutului și a dobânzilor: lunar, în rate egale.


Prezentarea actelor, necesare pentru verificarea cererii:
Buletin de Identitate;


Garanții solicitate (la necesitatea acestora):
adeverință de salariu;
garanția unei terțe părți (la necesitate – rude de I sau II grad).
Dobândă: 20%
Comision pentru acordarea creditului: 2%.
Comision de rambursare anticipată: 0,99% din suma plătită anticipat;
Data plății: Începând cu luna viitoare, de la data semnării contractului.CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Activitatea Organizației de Microfinanțare ”People Credit” S.R.L., IDNO 1016600006387 este reglementată de cadrul normativ în vigoare al Republicii Moldova, inclusiv de Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr.1 din 16.03.2018 și Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare Legea nr. 133 din 08.07.2011).

1.2 1.2 Organizația de microfinanțare ”People Credit” S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 357857, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute în Legea nr. 133 din 08.07.2011 datele cu caracter personal ale Împrumutătorului;

1.3 Datele cu caracter personal ale Împrumutatului includ toate sau una din categoriile: numele și prenumele, patronimicul, număr de identificare, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografia), înregistrările de voce, rechizitele bancare, număr de telefon Profilului Împrumutatului oferită de pe Portal, date financiare cu privire la conturile de împrumut ținute la Companie, informație cu privire la solvabilitatea împrumutatului în scopul evaluării credibilității și veridicității informațiilor prezentate, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 07.08.2011;

1.4 Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal de către O.M. ”People Credit” S.R.L. în vederea desfășurării activității de acordare și evidență a împrumuturilor constă în:

1.5 Pentru realizarea acestor scopuri, Împrumutatul este obligat să furnizeze date actuale, complete și corecte, acestea fiind indispensabile încheierii contractelor.

1.6 Prin completarea anchetei, împrumutatul își dă acordul în mod expres și neechivoc ca datele cu caracter personal să-i fie stocate și prelucrate de O.M ”People Credit” S.R.L

1.7 O.M”People Credit” S.R.L va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile publice competente.

1.8 1.8 În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07. 2011, împrumutatul dispune de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal,  dreptul de opoziție al subiectelor datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și accesul la justiție.