CRITERIILE ȘI CERINȚELE STABILITE PENTRU ELIBIRAREA CREDITULUI


  1. cetățean al Republicii Moldova cu viză de reședință;
  2. sursă stabilă de venit;
  3. vârsta minimă: 21 ani; vârsta maximă – limitele cerințelor la vârsta de pensionare;
  4. vechime la locul de muncă curent – cel puțin 6 luni;
  5. fără datorii pe alte credite / împrumuturi, la încheierea contractelor cu alte instituții financiare;
  6. fără istorie de credit negativ cu alte instituții financiare;
  7. o condiție suplimentară este existența unor drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile și / sau autoturism;
  8. fără implicare în procese verbale sau juridice;


Suma creditului:
Minim: de la 2000 MDL;
Maxim: pînă la 30 000 MDL (pentru o persoană sau un grup de persoane).

Durata creditului (luni): pînă la 12 luni.


Modalitați de plată a creditului:
În orice sucursală Energbank/Moldindconbank/Comertbank (să prezentați buletinul de identitate sau card de client. În cazul pierderii cardului de client, prezentați contractul de împrumut)
La terminalele de plată RunPay, QIWI sau MMPS (este necesar ID-ul indicat în contractul de împrumut sau pe cardul de client)
Scopul creditului: satisfacerea nevoilor personale.

Condițiile plăților ale împrumutului și a dobânzilor: lunar, în rate egale.


Prezentarea actelor, necesare pentru verificarea cererii:
Buletin de Identitate;


Garanții solicitate (la necesitatea acestora):
adeverință de salariu;
garanția unei terțe părți (la necesitate – rude de I sau II grad).
Dobândă: 20%
Comision pentru acordarea creditului: 2%.
Comision de rambursare anticipată: 0,99% din suma plătită anticipat;
Data plății: Începând cu luna viitoare, de la data semnării contractului.